Riešenia

Odborové riešenia

Telekomunikácie

Poisťovníctvo

Bankovníctvo

Neziskový sektor

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

DonRiver Fusion

Singl.eView billing

Tee-pee

AIREE

PeopleSoft CRM

Quadient Inspire

Evolveum Midpoint

CSG Intermediate mediation

HP IUM mediation

MediationZone®

Ostatné

Používané technológie

ARTIN_Databaze
Databázy

Oracle, Coherence, TimesTen
PostgreSQL
MongoDB
MySQL
Firebird
MS SQL Server
Interbase

Programovacie jazyky

Java
JavaScript
.Net
Scala
Spark
Perl
Dart

Angular
HTML5/CSS3
Oracle PL/SQL
Python
PHP
React

Operačné systémy

MS Windows
Linux
MacOS
HP-UX
Android
iOS

Umelá inteligencia

Spracovanie obrazu
Konvolučné neurónové siete
Spracovanie reči
Machine Learning
Tensorflow
Keras
Chatboti
Natural Language Processing