Riešenia

Odborové riešenia

Telekomunikácie

Poisťovníctvo

Bankovníctvo

Neziskový sektor

Bezpečnosť

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

DonRiver Fusion

Singl.eView billing

Tee-pee

AIREE

PeopleSoft CRM

Quadient Inspire

Evolveum Midpoint

CSG Intermediate mediation

HP IUM mediation

MediationZone®

Ostatné

Používané technológie

ARTIN_Databaze
Databázy

Oracle, Coherence, TimesTen
PostgreSQL
MongoDB
MySQL
Firebird
MS SQL Server
Interbase

Programovacie jazyky

Java
JavaScript
.Net
Kotlin
Scala
Spark
Perl
Dart

React
Vue.js
Angular
HTML5/CSS3
Oracle PL/SQL
Python
PHP

Operačné systémy

MS Windows
Linux
MacOS
HP-UX
Android
iOS