Referencie

  • All
  • Telekomunikácie a utility
  • Banky a poisťovne
  • Služby a podniky
  • Logistika
  • Partneri
  • Automotive
  • Telekomunikace a služby

Dlhodobo spolupracujeme s mobilným operátorom T-Mobile v Českej Republike. Implementovali sme niekoľko desktop i serverových aplikací a úzko spolupracujeme v oblasti integrácií OSS systémov. Našu aplikáciu Správca firemných nákladov používajú tisícky veľkých zákazníkov T-Mobile pre správu a analýzu faktúr a podrobných výpisov. Zároveň sme pre T-Mobile partner v oblasti IT systémov pre plánovanie siete a testovania.

 

V spolupráci s našim strategickým partnerom sme do O2 Slovakia úspešne dodali  technologickú platformu prevádzkujúcu kompletnú MNP (prenosnosť mobilného čísla). Následne zabezpečujeme ďalší rozvoj a podporu tohto systému.

Pre O2 CZ sme vyvinuli sme a podporovali hlavnú zbernicu správ medzi všetkými systémami implementovanými v PL/SQL a v JAVA – platforma ETCOMM (eurotel komunikátor).

Artin zaistil implementáciu mediácie pre pevné siete po odlúčení spoločnosti od materskej O2. Pre riešenie bol zvolený produkt CGI Intermediate, posledná verzia. Spracovávame data z ústrední EWSD (Siemens) a S12 (Alcatel). Pre prenos dát sú využité protokoly FTAM/XOT/X.25. Artin tím spolupracoval vo fáze analýzy a ďalej výhradne dodal implementáciu, testovanie a následnú údržbu, a rozvoj riešení. Zaistili sme aj školenie analytikov a pracovníkov firmy na produkt CSG Intermediate.

Pre Hutchison 3G pracujeme už od roku 2003. Za túto dobu sme vybudovali celú radu týmov starajúcich sa o vybrané systémy mobilného operátora. Našou zodpovednosťou je nasadenie produktu, jeho ďalšia podpora a vývoj. Zaistili sme outsourcing týmu a konzultačné/ vývojové služby v nasledujúcich oblastiach: mediácia (CSG Intermediate), order management billing systému (Intec Singl.eView), ), Peoplesoft CRM, Sharepoint aplikácia vývoj Java aplikácií (WebShop).

So ŠKODA AUTO a.s. spolupracujeme na rade R&D projektov v oblasti pripravovaných funkcií v nových vozidlách a v automatizácii testovania.

Pre írsku pobočku telekomunikačnej spoločnosti Ericsson pracujeme na rozsiahlejších projektoch s technológiou MediationZone a Java.

V slovenskom Orange dodávame testing ako službu a zastrešujeme projekty od plánovania a riadenia testingu cez test analýzu až po samotnú exekúciu testovacích scenárov. Spolu s interným testovacím oddelením sa snažíme navrhovať a implementovať nové automatizované riešenia a prinášať do testovacieho procesu v Orange Slovensko viac efektivity a moderných technológií.

Popredný dodávateľ energií v strednej a juhovýchodnej Európe. ARTIN sa podieľa na vývoji monitorovacieho systému a fault managementu pre pilotnú prevádzku inteligentných sietí (smart grids) v Českej republike. Pre monitoring je použitá aplikácia HP SiteScope, fault management zastrešuje aplikácia HP TeMIP.

Riešenie Mailer, ktoré v spoločnosti Veolia zavádzame, je univerzálnou platformou pre emailovú komunikáciu vyžadovanú z informačných systémov zadávateľa. Mailer je zložený z niekoľkých modulov, ktoré zabezpečujú spracovanie požiadaviek na kompozíciu a distribúciu jedného alebo viac emailov, ich trasovanie, interakciu príjemcu pomocou webových stránok a administráciu a konfiguráciu na strane zadávateľa.

Pre ČSOB realizujeme customizáciu modulu aktívnych formulárov a ich integráciu v celopodnikovom systéme. V rámci projektu implementácie Output Engine (tlačového riešenia) sme zabezpečovali prípravu inštalačnej dokumentácie dodávaných produktov GMC.

V rámci niekoľkých projektov dlhodobo dodávame Komerčnej banke kapacity pre testovanie, analýzu, Java a.NET vývoj

Vytvorili sme DocxProcessor, ktorý rozširuje možnosti produktov GMC o podporu tvorby „riadene“ editovateľných dokumentov v rámci prípravy úverovej dokumentácie vrátane podpory generovania a vkladania čiarových kódov do DOCX dokumentov.

Vrámci projektu pre nové internetové bankovníctvo dodávame Českej sporiteľni kapacity pre testovanie.

Spolupracujeme v oblasti riešenia pre tlač. Navrhovali sme spôsob implementácie a podieľame sa na jeho realizácii z pohľadu analytických prác, vývoja a testovania. V neposlednom rade spolupracujeme na vytváraní zadaní šablón z pohľadu biznis užívateľov.

Spolupracujeme v oblasti poskytovaní kapacít pre oblasť vývoja a konzultácií špecifických technológií.

S jedným z našich partnerov sa podieľame na realizácii časti zákaznickeho portálu. Sme zodpovední za návrh a realizáciu integrácie medzi frontendovými a backendovými aplikáciami.

Paymate je kanadská spoločnosť a vedúci výrobca mzdových programov pre kanadský a americký trh. Vytvárame a podporujeme verziu ich informačného systému s modulmi pre mzdy, ľudské zdroje a sledovanie času.

Realizovali sme projekt, ktorého cieľom bolo nastaviť testovacie prostredie. Navrhli sme také procesy interného IS, metodiku testovania a samotné testovacie prostredie, aby sme zaistili, že každá nová verzia IS bude spĺňať požiadavky a očakávania a zároveň eliminovať riziká spojené s nasadzovaním nových verzií IS do prevádzky.

Významný výrobca zabezpečovacej techniky pre objekty s vysokou úrovňou ochrany (banky, múzea apod.). ARTIN pre FIDES realizoval niekoľko úspešných projektov a FIDES je našim významným a spokojným zákazníkom i naďalej. ARTIN sa podieľa predovšetkým na vývoji monitorovacieho a riadiaceho systému LATIS SQL, ktorý je vlajkovou loďou spoločnosti FIDES v oblasti bezpečnostných technológií.

So spoločnosťou Asekol, ktorá vykonáva spätný odber elektroodpadu a jeho zvážanie k recyklácií, dlhodobo spolupracujeme v oblastiach vývoja softvéru a odborných konzultácií. Softvérové riešenie, na realizácii ktorého sme sa podieľali, obstaráva kompletnú podporu pre biznis procesy spoločnosti uskutočňujúce spätný odber elektroodpadu, jeho zvážanie k recyklácii, výber poplatkov za jeho likvidáciu a to vrátane finančnej a logistickej časti problematiky.

Vedúca spoločnosť zaoberajúca sa výrobou dverí a zárubní. HSE má za sebou silný nemecký kapitál a svoje výrobky vyváža do celej Európy. ARTIN zabezpečuje firme HSE kompletný vývoj softvéru pre ich potreby.

Významný poskytovateľ správy médií a digitálnych distribučných služieb novinárom, médiám a zábavnému priemyslu požadoval v čo najkratšej dobe prevziať interný systém pre distribúciu videí a internetový obchod. Súčasne s preberaním riešení od pôvodného dodávateľa sme začali riešenie úspešne rozvíjať.

Vytvorili sme aplikáciu, ktorá slúži konzultačnému oddeleniu KPMG pre zber dát (hard skills, soft skills, certifikácie, …) v IT oddeleniach svojich zákazníkov.

Vytvorili sme enterprise aplikáciu pre usporadúvanie elektronických tendrov a dynamickej súťaže ponúk. Sofistikovaná logika nákupných i predajných obchodných prípadov spĺňa náročné požiadavky korporátneho segmentu.

Najväčší poskytovateľ detskej školskej fotografie. ARTIN vytvoril a ďalej rozširuje informačný systém vytvorený špeciálne pre tohto zákazníka.

Implementovali sme interný systém encyklopédie vírusov. Spracovanie informácie o víruse je v systéme riadené pomocou definovaného workflow. Na konci celého procesu vznikne ucelená informácia o víruse prezentovateľná až koncovým zákazníkom a to vo viacjazyčnej verzii bez nutnosti nákladných prekladov.

HotelNet Plus je veľkopredajca v oblasti cestovného ruchu, špecializujúci sa na skupinové a individuálne cestovanie po Európe. Zameriava sa na B2B produkty, ponúka rozsiahle zájazdy na mieru pre cestovné agentúry. ARTIN vytvoril a ďalej zabezpečuje bezproblémovú prevádzku webových stránok tohto zákazníka.

TE Connectivity je veľký koncern v oblasti výroby elektroniky (viac než 100,000 zamestnancov po celom svete), zameriavajúci sa prevažne na spojovacie prvky v automobilovom priemysle. ARTIN dodáva software na zákazku pre českú pobočku tejto spoločnosti.

Popredná prepravná a logistická spoločnosť v ČR, ktorá zabezpečuje medzinárodnú a tuzemskú nákladnú automobilovú dopravu, ako vlastným vozovým parkom, tak špedične. ARTIN je dodávateľom kompletného informačného systému vytvoreného na zákazku na mieru spoločnosti.

Softvérové riešenie, na realizácii ktorého sme sa podieľali, obstaráva kompletnú podporu pre biznis procesy spoločnosti realizujúce zvážanie odpadu k recyklácii. Okrem toho sme realizovali procesnú analýzu výrobnej časti spoločnosti s využitím BPMN a modelovacieho software Aris. V rámci analytických prác sme navrhli vedeniu spoločnosti KPI pre riadenie výroby a identifikovali časti procesov, ktoré by bolo vhodné zefektívniť. V rámci našich konzultačných aktivít sme uskutočnili analýzu požiadaviek na vytvorenie výrobného modulu pre používaný ERP systém a následne sme riadili proces implementácie a koordinácie jednotlivých modulov od rôznych dodávateľov.

Vytvorili sme riešenie pre podporu procesu naskladnenia sád súčiastok na prepravné boxy a palety vrátane monitoringu ich distribúcie k výrobcom, ktorí realizujú zostavenie koncových výrobkov. Toto riešenie je nasadené na veľkom množstve rôznorodých prostredí a obsluhuje veľké množstvo pracovných staníc po celom svete.

TNT post sa špecializuje na doručovanie reklamných tlačovín do schránok domácností na celom území Českej republiky. ARTIN vykonával podporu ich informačného systému pre slovenskú pobočku.

V júni 2018 sme sa stali partnerom Žilinskej univerzity, konkrétne Fakulty riadenia a informatiky. ARTIN má čoraz väčšiu ambíciu spolupracovať s technickými univerzitami a vzdelávacími centrami, aby tak podporil IT vzdelávanie na Slovensku.

ARTIN je zlatým partnerom ISTQB® – programu určenému firmám, ktoré chcú, aby ich testerské tímy prehlbovali svoju kvalifikáciu a súčasne ich práca zodpovedala medzinárodným štandardom testovania. ARTINu sa tak darí napĺňať ďalší cieľ, ktorým je podporovať profesný rozvoj svojich zamestnancov.

Medzi našich partnerov patrí aj spoločnosť Microsoft. Na začiatku roka 2017 sa náš tím podrobil skúškam a školeniam, vďaka ktorým sme posilnili vzájomnú spoluprácu. Vzišli z toho mnohé výhody pre obe strany, pričom pre nás sú dôležité licencie, ktoré spoločnosť ponúka v tomto type partnerstva.

S našim strategickým partnerom sme realizovali radu projektov. Sme vyhľadávaným dodávateľom vývojových kapacít, ako pre štandardné technológie, tak pre špecifické produktové znalosti.

Dlhodobo spolupracujeme v oblasti analýzy, vývoja a testovania tlačových riešení, vytvárania šablón pre tlač a dodávky špecifických modulov.

So spoločnosťou CGI (Logica) dlhodobo spolupracujeme v oblasti outsourcingu kapacít v oblasti vývoja a testingu.

Spoločnosť ARTIN, spol. s r.o. realizuje za podpory operačného programu Podnikanie a inovácie Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky v rámci projektu ICT a strategickej služby – výzva III. niekoľko projektov: projekt „ Informačný systém pre exekútorské úrady“ – cieľom projektu je vytvoriť nový informačný systém pre exekútorské úrady, poskytnúť exekútorským úradom informačný systém, ktorý zefektívni ich prácu. Projekt „Roboauto 2014“ – jeho cieľom je vytvorenie nového ICT riešenia pre antikolízny systém vozidiel. Projekty sú spolufinancované z projektov Európskej únie.

So spoločnosťou ICZ spolupracujeme v oblasti outsourcingu kapacít v oblasti vývoje.

So spoločnosťou GoodData spolupracujeme v oblasti outsourcingu kapacít v oblasti vývoja.

So spoločnosťou Sprinx Systems spolupracujeme v oblasti vývoja mobilných aplikácií pre Android a iOS pre ich zákazníkov.

Lightbend® je hrdým poskytovateľom popredných svetových vývojových platforiem pre platformy Reactive a streaming Fast Data. Vytvárajú a udržujú Akka, webovú štruktúru Play, Lagom Microservices a programovací jazyk Scala a prispievajú k aplikácii Apache Spark. ARTIN je partnerom Lightbend a poskytuje profesionálne služby prostredníctvom platforiem Fast Data & Reactive alebo cez vybrané komponenty s otvoreným zdrojovým kódom.

Pre WOSM (World Organization of the Scout Movement, World Scouting Bureau), vyvíjame niekoľko informačných systémov založených na webových technológiách ako Angular, NodeJS, JAVA.