späť
Odborové riešenia

Robotika & umelá inteligencia

Keď zakladatelia ARTINu v roku 1998 vymýšľali názov firmy, pomenovali ju ARTIN vytvorením skratky z pojmu Artificial Intelligence (umelá inteligencia) – keďže si obaja robili doktorát v tejto oblasti a tušili, že raz budú tieto technológie hýbať svetom.

A tá doba práve nastala, preto sa možno pýtate, čo v oblasti AI robíme a čo môžeme ponúknuť našim zákazníkom:

Spracovanie obrazu – AI technologie pre spracovávanie obrazu používáme hlavne v rámci projektu Roboauto. Jedná sa primárne o konvolučné neuronové siete, hlboké učenie, YOLO a podobné algoritmy. Tieto technologie používáme pre rozpoznávanie objektov z obrazu kamery, ako je detekcia pruhov, vozovky, detekcia vozidel a chodcov. Obraz sa dá použiť aj pre lokalizáciu vozidla na mape a pre odometriu (mranie rýchlosti vozidla a jeho pohybu v priestore). Používáme nástroje akými sú Keras a Tensorflow.

V rámci projektu Tesabot ďalej používame spracovanie obrazu na analýzu testovaných aplikácií, identifikáciu uskutočňovania operácií (progress bars) či identifikáciu jednotlivých komponentov aplikačnej obrazovky (tlačidlá, text boxy, odkazy apod.). Rekurentné siete sa dajú s výhodou využiť aj na detekciu anomálií a potenciálnych chýb aplikácie.

Spracovanie reči – v rámci projektu vcelka.cz pomocou rekurentných neuronových sietí identifikujeme správnu výslovnosť jednotlivých slov či viet.

Machine learning – aj na menšie úlohy na projekte Roboauto využívame prvky strojového učenia sa, napríklad adaptívne regulácie s naučeným modelom regulovanej sústavy pomocou neuronových sietí.

Chatboti – aby sme sa dotkli aj toho, čo mnohým ľudom ako prvé napadne pri skratke AI – ovládame aj technológiu spracovávania prirodzeného jazyka (NLP), ktorú používame na vytváranie komunikačných chatbotov pre styk so zákazníkom, náhradu FAQ stránok a všeobecne ako podporný kanál s novou formou interakcie pomocou bežného jazyka.

Odborové riešenia

Telekomunikácie

Automotive

Poisťovníctvo

Zobraziť všetko