späť
Produktové kompetencie

WebMethods

Integrácie podnikových systémov

V dnešnej dobe sa veľké informačné systémy (IS) skladajú z množstva nezávislých aplikácii. Jedna eviduje informácie o objednávkach, druhá vedie účty a eviduje platby, ďalšia zabezpečuje sklad a logistiku. Každá z nich používa vlastné úložisko dát – databázu, súborový systém, LDAP alebo iný middleware. Každá z týchto aplikácii používa iný komunikačný protokol od SQL, HTTP, SOAP, vlastné API, až po dávkové spracovanie súborov. A spoločnosti stoja pred otázkou – ako efektívne prepojiť jednotlivé aplikácie a zaručiť distribúciu dát medzi nimi? Ako rýchlo a efektívne implementovať nové podnikové procesy?

Mnoho spoločností sa vydalo vlastnou cestou integrácie a výsledkom ich úsilia posledných rokov je ešte väčší chaos v ich IS ako na začiatku, množstvo vlastného špagety sofware, zlé rozvrstvenie logiky, problémy s ďalším rozšírením a tým spojeným znižovaním konkurencieschopnosti na trhu.

Preto sa začalo v posledných rokoch formovať odvetvie informačných technológií (IT), ktoré sa zaoberá integráciou podnikových systémov (z. angl. Enterprise Application Integration – EAI) a začal sa vývoj integračných platforiem, ktoré tvoria robustný základ pre integráciu rôznorodých aplikácií, protokolov a formátov. V dnešnej dobe je na trhu niekoľko kľúčových hráčov (TIBCO, BEA, Oracle/PeopleSoft) v poskytovaní integračných riešení a jedným z nich je i spoločnosť webMethods. Produkty z portfólia firmy webMethods ponúkajú stavebné prvky pre komplexnú integráciu, sledovania a analýzu dát pre podnikové systémy.

Hlavné výhody použitia produktov z rodiny webMethods:

 • robustná platforma, ktorá tvorí základ pre integráciu podnikových aplikácií
 • správa podnikových procesov (z angl. business process management)
 • sledovanie podnikových procesov, tokov a dát (z angl. business activity monitoring)
 • široká podpora aplikácií (Oracle, Sybase, SQL Server, SAP, Siebel, JD Edwards, PeopleSoft, MQ Series, …)
 • kanonický formát dát, podpora Web Services a množstva protokolov (SQL, HTTP, FTP, SOAP, Java, C++, …)
 • zníženie času potrebného na vývoj a nasadenie nových podnikových procesov
 • zníženie nákladov na ďalší vývoj a začleňovanie nových systémov do už existujúcej architektúry
 • rýchlejšia adaptácia IS na zmeny

webmethods

 

Naše skúsenosti

Naša spoločnosť mala možnosť participovať na niekoľkých EAI projektoch založených na platforme webMethods. Sme schopní dodať kompletnú dodávku, od prvotnej analýzy prostredia, špecifikácie, návrhu až po finálnu integrácie a testovanie. Veľmi radi Vám pomôžeme pri špecifikácii, návrhu a samotnej implementácii Vášho projektu a ponúkame Vám naše znalosti a skúsenosti z oblastí:

 • návrh hardware (HW), typológie a inštalácie webMethods komponentov
 • analýza, špecifikácia, návrh a implementácia podnikových procesov
 • analýza, špecifikácia, návrh a implementácia integračnej logiky
 • customizácia webMethods produktov
 • vývoj adaptérov pre špecifické aplikácie (napr. sme vyvinuli adaptér pre Portal Infranet)
 • špecifické konfigurácie (high availability, failover and disaster recovery, HW cluster)
 • konzultačná činnosť

Komu je určené riešenie založené na platforme webMethods?

Integrácia a konsolidácia podnikových systémov je dlhodobý proces ktorý musí mať podporu vedenia firmy, IT oddelenia, a ktorého výsledkom by malo byť sprehľadnenie podnikových procesov, lepší monitoring dát, rýchlejšie a efektívnejšie reagovanie na nové zmeny. Táto technológia je určená pre veľké, poprípade stredne veľké podniky, ktoré stoja pred otázkou integrácie ich podnikových systémov. V prípade Vášho záujmu o naše služby nás, prosím, kontaktujte.

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko