späť
Produktové kompetencie

Oracle TimesTen

TimesTen je v pamäti uložená relačná databáza od firmy Oracle. TimesTen je navrhnutý pre vysoko rýchlostnú a veľkoobjemovú správu udalostí a transakcií. Dáta v TimesTen databáze sú uložené priamo v pamäti, nesú potrebné žiadne I/O operácie na pevný disk. Keďže spracovanie dát v pamäti je omnoho rýchlejšie než ukladanie bokom, TimesTen sa používa v prostredí, kde je vyžadovaná vysoká dostupnosť a predvídateľná odozva v čase – sieťové prostredie, telekomunikácie, real-time finančné aplikácie a veľké webové aplikácie. TimesTen relačná databáza je dostupná pomocou klasických SQL príkazov.

Jediným obmedzením databázy je veľkosť poskytnutej pamäte, do ktorej sú dáta ukladané.

Databázu Oracle TimesTen sme použili v produkte DARE1 a DARE2 pre T-Mobile Česká republika. DARE je dátový rating bežiaci na geografickom clusteru spracovávajúcom niekoľko sto požiadaviek za sekundu.

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko