späť
Produktové kompetencie

Oracle Coherence

Oracle Coherence je dátový grid, ktorý dokáže dáta uložiť, zdieľať a spracovávať v sieti (gridu) dátových uzlov (nodes). Medzi základné vlastnosti potom patrí:

  • redundancia – dáta sú v sieti uložené na viacerých uzloch, strata jedného uzla potom neznamená stratu funkčnosti či dát
  • distribúcia – Nielen dáta sú distribuované v sieti uzlov, ale i práca nad nimi. Je možné potom vytvoriť aplikáciu, ktorá je veľmi ľahko škálovateľná na vysoký výkon.
  • jednoduchosť rozšírenia – v prípade, že chcete zvýšiť výkon či veľkosť miesta pre dáta, možno veľmi jednoducho pridať do gridu ďalšie uzly bežiace na ďalších serveroch
  • robustnosť – grid nemá žiadnu centrálnu súčasť, bez ktorej by nefungoval. V prípade poruchy jedného servera (jedného či viac nodes) sa dáta automaticky rozprestrú na zostávajúce a grid pre aplikáciu funguje úplne rovnako. A naopak pridanie uzlov (serverov) prebieha celkom automaticky vrátane balansovania dát

Referencia
Dátový grid Oracle Coherence sme použili v produkte DARE3 pre T-Mobile Česká republika. DARE3 je dátový rating bežiaci na geografickom clusteri spracovávajúcom niekoľko tisíc požiadaviek za sekundu.

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko