späť
Produktové kompetencie

Liferay Portal

Platforma Liferay Portal je komplexné riešenie pre tvorbu webových portálov. Riešenie je založené na programovacom jazyku Java je teda nezávislé na platforme, na ktorej je spustené. Zavedenie webového portálu v rámci spoločnosti dokáže zvýšiť jej efektivitu, urýchli sa výmena informácií, dáta budú dostupné len oprávneným osobám a budú k dispozícii neustále. Urýchli sa tiež práca s jednotlivými aplikáciami, keď odpadne nutnosť prihlasovať sa do každej samostatne – stačí jediné prihlásenie do portálu, kde sú tieto aplikácie integrované. A práve samotné aplikácie sú jediným komponentom, ktorý je potrebné samostatne udržiavať – správa používateľov, bezpečnosť, podpora štandardov a mnoho ďalších potrieb obstará samotný Liferay Portal. Liferay Portal možno využívať niekoľkými spôsobmi, ako CMS pre správu obsahu webu; platformu pre spoluprácu vo forme zdieľania informácií, dokumentov a znalostí; sociálnu platformu alebo ako platformu, na ktorej bude postavený celý web. Pretože je Liferay Portal open source projekt, umožňuje platformu voľne modifikovať podľa konkrétnych požiadaviek, či už sa jedná o pridanie novej funkcionality alebo úpravu terajšej.

ARTIN sa podieľa na vývoji nového webového portálu pre ERA postovní sporitelnu www.erasvet.cz. Portál je postavený na platforme Liferay EE, ARTIN dodáva riešenie pre online predaj produktov a sadu menších dodávok pre personalizovanú časť portálu.

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko