späť
Produktové kompetencie

Interconnect

Interconnect

Spoločnosť ARTIN má dlhoročné skúsenosti v telekomunikáciách, ktoré zahŕňajú aj Billing Mediation Device (BMD) a Interconnect (ICT) ako veľkoobchodný fakturačný systém a sme vždy pripravení Vám pomôcť v týchto oblastiach.

Interconnect (ICT) je veľkoobchodný fakturačný softvér vytvorený spoločnosťou CSG a vhodný pre operátorov mobilných a pevných sietí.

Interconnect je ratingová aplikácia určená na to, aby oceňovala hlasovú komunikáciu, prenos správ a dátový prenos odosielaný od jedného operátora telekomunikačnej siete do druhej. Prevádzkovateľ, ktorý používa IKT, môže aplikáciu použiť na ohodnotenie celej prevádzky, ktorá prichádza, končí alebo prechádza cez svoju sieť. Môžu tiež využiť informačné a komunikačné technológie na vytváranie finančných výkazov pre externé finančné systémy, ktoré sa zaoberajú tvorbou a zosúladením faktúr.

IKT vytvára faktúry pre ostatných prevádzkovateľov sietí a iné komerčné organizácie, a používa sa aj na kontrolu prichádzajúcich faktúr od obchodných partnerov. Poskytuje úplnú prevádzkovú a finančnú kontrolu interakcií medzi podnikmi s inými dopravcami a operátormi, ako aj partnermi v oblasti obsahu a služieb.

Zvyčajne v telekomunikačnom systéme sieťový prepínač zaznamenáva informácie o prevádzke, ktorá prechádza z jedného prevádzkovateľa siete do druhého. Zariadenie na sprostredkovanie fakturácie (BMD) potom tieto informácie prevádza do záznamov podrobných udalostí (EDR). IKT môžu využívať tieto záznamy z dodaných súborov na cenovú prevádzku a posielať súhrn výsledných poplatkov finančnému systému na fakturáciu a zosúladenie. Pre tieto funkcie ponúka rôzne prvky, ktoré je možné nastaviť, v oblasti IKT sa nazývajú referenčné údaje.

 

Referenčné údaje sa vzťahujú na všetky údaje, ktoré IKT potrebujú na výpočet a overenie sadzieb. Zahŕňajú údaje, ako sú vlastník systému prepojenia (organizačná skupina), prevádzkovatelia siete (NOP), sieťové adresy, cesty, úrovne, produkty, ratingové scenáre, komponenty hodnotenia a informácie o sadzbách. Model (pridať a prepojiť) referenčných údajov v systéme by mal odrážať obchodné pravidlá a určiť spôsob, akým je možné údaje vkladať do systému. Ako ukladanie referenčných údajov a spracovaných databáz SQL serverov EDR, vďaka týmto rôznym vlastným zobrazeniam je možné vyvíjať exporty a riešenia.

Na prevádzku IKT je možné použiť nasledovné metódy na pridávanie / úpravu referenčných údajov v systéme:

  • Hromadné zaťaženie: Pridanie alebo úprava referenčných údajov pre viaceré dátové objekty v jednej hromadnej akcii pomocou funkcie Hromadné zaťaženie IKT. Pozrite si hromadné údaje o načítaní.
  • Manuálne snímanie: Okná objektových referenčných dát umožňujú pridávať alebo upravovať jednotlivé položky referenčných údajov podľa potreby. Pozri Manuálne riadenie údajov.
  • XCopy: Funkciu XCopy môžete použiť na vytvorenie nových dohôd kopírovaním podrobností z už existujúcich dohôd.

Produktové kompetencie

Infinica

Microsoft SharePoint

DonRiver Fusion

Zobraziť všetko