späť
Produktové kompetencie

CSG Intermediate mediation

CSG Intermediate je mediačný systém pôvodne vyvinutý firmou Intec, teraz vo vývoji pokračuje firma CSG International. Mediácia je časť telekomunikačnej IT štruktúry, ktorá sa stará o prenos a spracovanie dátových súborov. CSG Intermediate je navrhnutý pre použitie u všetkých typov mobilných operátorov – pevné siete, mobilné siete (2G, 3G, 4G. 5G), IP siete. Jedná sa o systém bežiaci na platforme UNIX na serveroch firiem HP, Sun, Compaq a ďalších a to ako 32b tak 64b architektúrach. Aplikácia je vysoko škálovateľná, takže môže bežať ako na jednotlivom servery, tak i na mnohých serveroch pracujúcich paralelne. Funkcie mediácie sú rozdelené do troch základných oblastí ilustrovaných na nasledujúcom diagrame:

Vstup
CSG Intermediate sťahuje dátové súbory z externých systémov v pravidelných časových intervaloch, prípadne možno vstupný portál spustiť ručne. Podporovaný je rad protokolov i dátových formátov, nechýba ani podpora komplexných formátov ako sú ASN.1 a TAP-3. Ako vstupné systémy slúžia najčastejšie telefónne ústredne a ďalšie subsystémy, ktoré operátori používajú. Každý vstupný súbor je rozdelený na rekordy, ktoré sa ďalej spracovávajú.

Výstup
CSG Intermediate posiela stiahnuté a spracované súbory do výstupných subsystémov v jednotlivých dávkach. Tieto výstupné dávky majú bohato konfigurovateľné parametre. Nastaviť sa dajú mená výstupných súborov, ich veľkosti, triedenie rekordov, používanie sekvenčných čísel, pridávanie hlavičiek a päty do súborov atď. Celý prenos dát do koncových systémov je podrobne monitorovaný tak, aby nedošlo k strate dát. Existujú tu tiež metódy automatického zotavenia, ktoré sa využijú v prípade dočasného výpadku spojenia s koncovým systémom prípadne výpadku koncového systému samotného.

Mediacia – spracovanie dát
Potom čo CSG Intermediate príjme zdrojový súbor a rozdelí ho na jednotlivé rekordy, začne tieto rekordy spracovávať podľa definovaného plánu. Tento plán pozostáva z jednotlivých operácií, ktoré sú spojené do stromovej štruktúry (každá operácia má jeden vstup, ale môže mať viac výstupov). Na výstupy operácií sú pripojené ďalšie operácie, poprípade výstupné portály posielajúce dáta do koncových systémov. Operácie môžu byť nasledujúcich typov:

  • Validácia (overenie správnosti) rekordov
  • Selekcia a filtrovanie rekordov
  • Spájanie viac rekordov do jedného
  • Kontrola duplicít pri rekordoch/súboroch
  • Generovanie nových rekordov
  • Transformácia/normalizácia rekordov (zmena formátu dát)
  • Generovanie štatistík

CSG Intermediate má silné nástroje pre nakladanie s chybovými rekordmi, ktoré neprešli validáciou. Chybové rekordy sa dajú hromadne opravovať a potom znovu spracovávať. Je tu tiež systém, ktorý zaznamenáva všetky významné udalosti a chyby pre ich neskoršiu analýzu. CSG Intermediate je bohato konfigurovateľný, spoľahlivý a robustný systém, ktorý sa automaticky zotavuje po neočakávaných udalostiach ako je napr. prerušenie prenosu dátových súborov či zlyhania behu operácií.

Nasledujúci diagram ilustruje tok dát v aplikácii CSG Intermediate:

 

ARTIN dodával implementáciu CSG Intermediate pre mobilných operátorov v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Máme niekoľkoročné skúsenosti s kompletným vývojovým cyklom počnúc detailnou analýzou požiadaviek, cez implementáciu a testovanie až po nasadenie do prevádzky. CSG Intermediate oceňujeme predovšetkým pre jeho rýchlosť, robustnosť, stabilitu a monitorovacie schopnosti.

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko