späť
Produktové kompetencie

Infinica

Infinica je platforma pre správu komunikácie so zákazníkmi (CCM), ktorá je založená na otvorených štandardoch so zameraním na vytváranie procesov a spracovávanie dokumentov či formulárov.

Infinica umožňuje nielen hromadné vytváranie dokumentov, ale aj interaktívnu tvorbu dokumentov na základe špecifických pravidiel.

Interaktívne vytváranie a úpravu dokumentov, či formulárov zaisťuje (na nezávislé zariadenie) rozhranie HTML5 bez potreby ďalších pluginov.

W3C štandard, používaný k opisu dokumentov, je XSL- FO. Pre definíciu pravidiel sa používa dopytovací jazyk XPath. Naše zameranie na tieto technológie nám zaručuje najväčšiu možnú nezávislosť na dodávateľoch, keďže veľké množstvo zdrojov máme k dispozícii na internete, prípadne v knižnej podobe.

Infinice sa veľmi ľahko integruje do existujúcich IT architektúr. Dôvodom je vyspelý modul využívajúci notáciu BPMN 2.0. Prístupnosť procesov naviac umožňuje flexibilné prepojenie akýchkoľvek výstupných kanálov od tlačiarní, elektronických archívov, e-mailov, SMS až po sociálne média, ako je Facebook, Twitter a WhatsApp. Pri výstupných kanáloch sú podporované najrôznejšie výstupné formáty ako PDF, PDF/A, PostScript, AFP, responzívne e-maily a mnoho ďalších.

Súčasť platformy Infinica

Template Designer – „Návrhár šablón“

Pomocou návrhára šablón Infinica je možné definovať šablóny, pravidlá, prvky štýlu a mnoho ďalšieho. Grafický nástroj WYSIWYG buduje modernú funkciu „Drag & Drop“ pre rýchle a ľahké vytváranie šablón. Návrhár šablón je založený na otvorenom štandarde W3CXSL – FO, ktorý je už plne implementovaný.

Process Designer – „ Návrhár procesov“

K vytváraniu procesov a pracovných systémov slúži nástroj Infinica Process Designer. Je to grafický nástroj pre modelovanie procesov používaný notáciou BPMN 2.0. Okrem krokov pre spracovávanie dokumentov naviac nakonfigurujete postup schválenia dokumentov, nahrávania príloh, odosielanie e-mailových správ a mnoho ďalšieho.

Process Engine – „Procesný motor“

Procesy a pracovné plány modelované v produkte Process Designe sú realizované v produkte Process Engine. Designer a Engine sú dôkladne prepojené tak, že aktivity, ktoré ponúka Designer sú priamo nainštalované v Engine. Infinica zastrešuje všetky činnosti, ktoré sú obvykle nutné k zhromažďovaniu, príprave a presunu dát, používaných šablón, interpretáciu a následné spracovanie dokumentov.

Repository – „Úložiško“

Textové modely, šablóny, procesy a všetky ostatné Infinica zdroje sú uložené v úložisku s riadený prístupom. Prístup do centrálneho úložiska súborov je možný skrz WebDAV. Prieskumník zdrojov Infinica a ľubovoľného klienta WebDAV je možné použiť ako klientske rozhranie.

Composer – „Skladateľ“

Infinica Composer je editor pre interaktívne vytváranie úprav dokumentov či formulárov. V závislosti na určené oprávnenia môžu zamestnanci vložiť, upravovať a zmazať text alebo textové bloky, vyplňovať formuláre, používať výberové zoznamy a veľa ďalšieho. Detailne kontrolovateľné oprávnenia zaisťujú súlad s firemnými predpismi a designom.

Workplace – „Pracovisko“

Rozhranie pracovného plánu umožňuje spúšťať pracovné postupy a procesy CCM, prechádzať zoznam úloh a spracovávať ich. Jednotlivé kroky procesov sú riadené radou pravidiel, ktoré sú definované v produkte Process Designer. To umožňuje presne nastaviť, ktorí užívatelia a v akých rolách môžu spustiť dané procesy a aké úlohy môžu vykonávať (vrátane nastavovania náhradných pravidiel atď).

Compare – „Porovnanie“

Infinica Compare umožňuje vykonávanie automatických porovnávaní dokumentov na báze PDF. V týchto regresných testoch sa generované PDF súbory porovnávajú s referenčnými dokumentami, pričom rozdiely sú viditeľné ihneď. Výsledkom je HTML stránka s prehľadom a všetkými podrobnosťami daného porovnania. Rozdiely sa potom zobrazujú v textovej aj grafickej podobe.

Artin a Infinica

So spoločnosťou Infinica spolupracujeme na rôznych riešeniach CCM pre našich klientov v Rakúsku (Hutchison Drei) a v Českej republike (Generali).

Artin je oficiálnym partnerom spoločnosti Infinica a integračným partnerom pre Infinica solutions.

 

Produktové kompetencie

Interconnect

Microsoft SharePoint

DonRiver Fusion

Zobraziť všetko