späť
Produktové kompetencie

HP Sitescope

Aplikácia SiteScope od spoločnosti Hewlett-Packard je monitorovacie riešenie umožňujúce kontrolu dostupnosti a výkonu IT infraštruktúry, napr. serverov, sieťových prvkov, operačných systémov, aplikácií či jednotlivých služieb. Táto aplikácia sa konfiguruje a obsluhuje cez webové rozhranie, nie je teda potrebné inštalovať žiadne špeciálne aplikácie. Ani na sledovaných systémoch nie je potrebné inštalovať žiadne podporné aplikácie (agenti).

SiteScope obsahuje viac ako 90 typov monitorov, ktoré umožňujú sledovať dostupnosť, čas odozvy alebo využitie mnohých typov zariadení či aplikácií. Jednotlivé monitory možno združovať do skupín. Pri prekročení hraničných hodnôt možno nastaviť vytváranie alarmov, ktoré môžu mať podobu zaslania emailovej správy, SNMP (Simple Network Management Protocol) trapu alebo spustenie skriptu.

Ďalšou funkciou aplikácie SiteScope je vytváranie reportov. Reporty možno vytvárať nad vybranými monitormi, alebo i celými skupinami monitorov. Možno nastaviť pravidelné automatické generovanie reportov, prípadne si nechať vygenerovať ad hoc reporty pre zvolené monitory a časový rozsah. Reporty majú, buď formu html súborov obsahujúcich prehľadné grafy a tabuľky zobrazujúce minima a maxima sledovaných hodnôt, alebo xml súborov vhodných pre následné strojové spracovanie.

Ďalším mocným nástrojom sú šablóny monitorov, vďaka ktorým možno rýchlo a efektívne vytvárať nové monitory, prípadne hromadne meniť aktuálne monitory. Vďaka používaniu šablón je možné monitorovať rozsiahle siete a udržiavať nastavenie monitorov v konzistentnom stave.

Špeciálna verzia aplikácie nazvaná SiteScope Failover umožňuje po výpadku jedného systému rýchle automatické prepnutie na záložný server, kde bežia aplikácie Sitescope.

HP SiteScope môže byť nainštalovaný na operačné systémy RedHat Linux, Solaris alebo Windows. možno ho použiť i pre monitorovanie rozľahlých systémov, kde sú definované desaťtisíce monitorov.

Integrácia s ďalšími aplikáciami

SiteScope možno integrovať s nasledujúcimi aplikáciami:

HP Business Service Management
SiteScope môže byť použitý ako poskytovateľ dát pre BSM, kde možno potom nad týmito dátami vytvárať detailné reporty a analýzy.

HP Diagnostics
Dáta zo SiteScope zaslané do HP Diagnostic umožňujú vytváranie ucelenejších reportov a grafov nad aplikačnými servermi monitorovanými týmto nástrojom.

HP Operations Manager
Zasielaním dát zo SiteScope do HPOM možno získať detailnejší prehľad o stave vašej IT infraštruktúry.

Všeobecná integrácia
SiteScope môže posielať dáta do všetkých aplikácií, ktoré sú schopné spracovávať xml súbory. Tieto súbory obsahujú podrobné dáta o stave vybraných monitorov či ich skupín a informácie o jednotlivých meraniach. Ďalšou možnosťou je využitie SNMP trapov pre prenos informácií v reálnom čase.

Naše skúsenosti

ARTIN sa podieľal na implementácií monitorovacieho riešenia chytrých sietí (smart grids) pre spoločnosť ČEZ, kde bola aplikácia SiteScope použitá. Máme skúsenosti s inštaláciou aplikácie, vytváraním monitorov a šablón, generovaním používateľských alarmov (alerts) a vytváraním rozličných reportov. Sme schopní dodať kompletné riešenie postavené na aplikácii HP SiteScope od analýzy požiadaviek, cez implementáciu a testovanie až po nasadenie u zákazníka a zaškolenie jeho zamestnancov.

 

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko