späť
Produktové kompetencie

AIREE

Systém AIRee je výkonný rating engine (až 20 tisíc rating events za sekundu) s otvoreným produktovým katalógom. Toto riešenie je vhodné v situácii, keď je potrebná vysoká priepustnosť, minimálne doby odozvy, predpovedateľná škálovateľnosť a nepretržitá dostupnosť dát a ich spoľahlivosť.

Tejto rýchlosti sa dosahuje využitím optimalizovanej aplikačnej architektúry na rýchlosť a použitím memory gridu Oracle Coherence namiesto klasickej databázy. Oracle Coherence je popredné distribuované riešenie dátovej výpočtovej siete in-memory, ktorá poskytuje okrem distribuovanej správy dát a cache služieb tiež spoľahlivý, vysoko škálovateľný peer-to-peer clustering protokol. Dáta sú uchovávané v clusteri, rovnomerne rozložené na napojených serveroch. V prípade výpadku jedného zo serverov sú dáta rovnomerne rozdelené na ostatné, nedochádza tak k žiadnej strate dát. Po opätovnom naštartovaní servera sa dáta spätne rozdistribuujú pre vytvorenie vyváženého stavu. Coherence obsahuje nástroje pre toleranciu chýb na sieťovej úrovni a transparentný soft-restart umožňujúci serverom sebauzdravenie.

Samotné dáta sú ukladané ako Javové objekty, každý má vlastný identifikačný kľúč. Nie je potrebné ORM, čím sú urýchlené operácie zápisu i čítania.

Vlastnosti riešenia:

  • vysoká priepustnosť (3 000 – 20 000 požiadaviek za sekundu)
  • vysoko škálovateľné riešenie (ľahko je možné pridať ďalšie servery pre zvýšenie priepustnosti)
  • robustosť, výpadok jedného prvku systému nespôsobí poruchu systému

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko