Technológie

ARTIN vstupuje do Tesabotu

08. 03. 2018

Společnost ARTIN vstoupila do společnosti Tesabot, která poskytuje službu automatického testování webových aplikací. Hodnota transakce je v řádech miliónů korun.

Tesabot od dubna nabízí první verzi produktu pro automatizované testování webových aplikací. Výhodou služby běžící v cloudu je robustnost, nezávislost na infrastruktuře a jednoduchost tvorby testů.

Artin dlouhodobě pracuje v oblastí umělé inteligence (primárně na projektu Roboauto) a považuje automatické testování za velmi zajímavou oblast pro využití algoritmů rozpoznání obrazu, strojového učení a samoučící klasifikace.

Služba Tesabotu výrazně zjednoduší testovací fázi vývoje aplikací a lidského testera oprostí od rutinních úkolů. „Odhadujeme, že tento nástroj ušetří až 50% času testerů a tím pádem může dojít ke značným úsporám nákladů na tuto část vývoje aplikací“ říká ředitel Artinu Jan Najvárek.

Vizí Tesabotu je přinést do oblasti testování pokročilou automatizaci, spojující schopnosti lidského testera spolu s neomezenou výkonností výpočetního cloudu.

„Nechceme vytvářet další testovací nástroj, který nakonec skončí v polici kvůli své nepoužitelnosti. Chceme rozumět aplikaci, kterou testujeme,” komentuje projekt Martin Králík z Tesabotu. Toto řešení zvládne samo se vyrovnat s různými změnami vzhledu testované aplikace. A právě tady jiné testy selhávají.

Využití našich znalostí z oblasti umělé inteligence Tesabotu umožní posunout službu na technologickou špičku v oblasti automatického testování.“ dodává Jan Najvárek.

Ďalšie články

Zobraziť všetko